ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ SKYPE / ZOOM ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ME:

 • ΔΥΣΛΕΞΙΑ
 • ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Α΄& Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2102138102, 2102130711, 6945857847

e-mail [email protected] 

Οn-line Παραγγελία Βιβλίων της Δώρας Μαυρομμάτη

 • book1
 • book1
 • book3
 • book2
 • book5
 • book1
 • book40
 • book41
 • book42
 • book45
 • book43
 • book44

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα δυσλεξικά παιδιά χαρακτηρίζονται από διπλό γνωστικό έλλειμμα.

Το πρώτο έλλειμμα αφορά στην ικανότητα για επεξεργασία του φωνολογικού επιπέδου του λόγου. Εξαιτίας αυτού του ελλείμματος τα παιδιά της Α΄και Β΄τάξης του Δημοτικού παραμένουν για περισσότερο χρόνο από τους συνομηλίκους τους στα λάθη του αρχικού σταδίου, διαβάζουν συλλαβιστά και αργά, αντιγράφουν λάθος από τον πίνακα και όταν γράφουν παραλείπουν γράμματα ή αντικαθιστούν τα σωστά γράμματα με άλλα.

Το δεύτερο έλλειμμα αφορά στην ικανότητα για την επεξεργασία και απομνημόνευση γλωσσικών πληροφοριών. Εξαιτίας αυτού του ελλείμματος δυσκολεύονται να μάθουν ορθογραφία, κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα σε λέξεις που έχουν διδαχθεί, και δεν μπορούν να απομνημονεύσουν εύκολα τα μαθήματα, τους ορισμούς, τους Τύπους, ονόματα, ημερομηνίες, την προπαίδεια, κ.α.

Η μέθοδος αποκατάστασης "Δ. Μαυρομμάτη" επιτυγχάνει στην εκμάθηση της ορθογραφίας αλλάζοντας το είδος της πληροφορίας και παρακάμπτοντας το γνωστικό έλλειμμα. Η ορθογραφία των λέξεων έχει μετατραπεί σε εικόνα. Το δυσλεξικό παιδί εφόσον επεξεργάζεται απρόσκοπτα τις εικόνες μπορεί και να τις συγκρατήσει στη μνήμη του.

Η Μέθοδος εφαρμόζεται συνδυασμένη με προσέγγιση βασισμένη στη σύγχρονη Γλωσσολογία. Το παιδί μαθαίνει όχι μόνο την ορθογραφία των λέξεων αλλά και την ετυμολογία και τη σημασία τους. Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο του και μαθαίνει να παράγει γραπτό λόγο πλούσιο και σωστά δομημένο. Επίσης, μαθαίνει την ορθογραφία των Καταλήξεων και των Παραγωγικών Μορφημάτων με ειδικές μνημονικές τεχνικές.

Ο μαθητής επιβάλλεται να έχει στο σπίτι του τα βιβλία της Μεθόδου ως διδακτικά εγχειρίδια για μελέτη, να διδάσκεται από αυτά, και να μην προτρέπεται από τον εκπαιδευτικό να επινοεί δικά του εικονογραφήματα γιατί δεν θα είναι αποτελεσματική η προσπάθειά του. Επίσης, πρέπει να διδάσκεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό.

Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Η δυσλεξία είναι μια εγκεφαλική δυσλειτουργία που ταλαιπωρεί το 6 έως 8% περίπου του μαθητικού πληθυσμού.

Οι δυσλεξικοί μαθητές, αν δεν κάνουν ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, βελτιώνονται συνήθως λίγο από χρονιά σε χρονιά, αλλά παραμένουν ανορθόγραφοι ως την ενήλικη ζωή τους και έχουν αργό ρυθμό στην Ανάγνωση.

Δυσκολεύονται να θυμηθούν «φωτογραφικά» την ορθογραφία των λέξεων, ακόμα κι αν τις έχουν μελετήσει. Αναγκάζονται να καταφεύγουν στους κανόνες της Γραμματικής και τους κάνει μεγάλη εντύπωση που οι συμμαθητές τους γράφουν αυτόματα σωστά τις λέξεις που έχουν μάθει, χωρίς να σκεφτούν τους κανόνες.

Επιπλέον, παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες σε όλα σχεδόν τα μαθήματα.

Τους φαίνεται ευκολότερο να μετρήσουν με τα δάχτυλα για να κάνουν αριθμητικές πράξεις, αν και η μαθηματική τους ικανότητα μπορεί να είναι άριστη!

Δεν μπορούν να μάθουν «μηχανιστικά», «παπαγαλία», πολλές λέξεις, όταν δεν υπάρχει κάποια "λογική" σχέση μεταξύ τους. Γι΄αυτό, δυσκολεύονται να θυμηθούν την Προπαίδεια, ονόματα, ημερομηνίες, Τύπους, Ορολογίες κ.α.

Μπλέκονται σ’ ένα ερώτημα τύπου «Ποιο είναι ποιο» και συνέχεια μπερδεύονται. Εφευρίσκουν διευκολυντικούς συνειρμούς και μνημονικά κολπάκια για να συνδυάσουν τις λέξεις, αλλιώς δεν θυμούνται.

Με το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το δυσλεξικό παιδί μπορεί να γίνει πολύ καλός ορθογράφος, καλός αναγνώστης, να κατανοεί σε βάθος τα κείμενα, να γράφει ωραίο δομημένο και πλούσιο λόγο και να βελτιωθεί πολύ σε όλα τα μαθήματα.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΩΣΗ - ΛΟΓΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ

No items found.

Επιστημονική Αρθρογραφία

 • Σημαντική και μόνιμη αλλαγή στην εγκεφαλική δυσλειτουργία των δυσλεξικών παρατηρήθηκε σε μελέτες μαγνητικών τομογραφιών μετά από 100 ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος (A Carnegie Mellon University brain imaging study).

  Περιοδικό Neuropsychologia, Volume 46, Issue 10, August 2008, Pages 2580-2592

  Διαβάστε το άρθρο

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΩΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΔΡΥΑΔΩΝ 16 Γαλάτσι 11146
2102138102 - 2102130711

 

Newsletter