ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
 • ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΟΜΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (για παιδιά 4-6χρ.)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (Δ.Α.Δ.) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

2102138102, 6945857847

e-mail doram@otenet.gr 

Οn-line Παραγγελία Βιβλίων της Δώρας Μαυρομμάτη

 • book1
 • book3
 • book2
 • book5
 • book44
 • book40
 • book41
 • book42
 • book45
 • book43

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΣ "Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

Μέσω του Προγράμματος Αποκατάστασης, με την Εικονογραφική και Γλωσσολογική Μέθοδο "Δ. Μαυρομμάτη", που ακολουθούμε, επιτυγχάνεται: ευχέρεια και ταχύτητα στην Ανάγνωση, ανάπτυξη ορθογραφικής δεξιότητας, κατανόηση κειμένων, εμπλουτισμός Λεξιλογίου, καλλιέργεια γραπτής και προφορικής εκφρασης. 

Η Εικονογραφική μέθοδος

Τα δυσλεξικά άτομα δεν μπορούν να απομνημονεύσουν "γλωσσικές πληροφορίες" γιατί ο εγκέφαλος δεν τις επεξεργάζεται απρόσκοπτα. Ως εκ τούτου, δεν μαθαίνουν αυτόματα, ("φωτογραφικά") την ορθογραφία όπως τη μαθαίνουν οι μη δυσλεξικοί. 

Κατά την Εικονογραφική Μέθοδο "Δ. Μαυρομμάτη" η ορθογραφία των λέξεων μετατρέπεται σε εικόνα και έτσι, ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.Το γράμμα, η λέξη, η γλωσσική πληροφορία έχει μετατραπεί σε εικόνα. Το είδος αυτό, την εικόνα, μπορεί απρόσκοπτα ο δυσλεξικός νους να επεξεργαστεί επιτυχημένα, και ως εκ τούτου μπορεί και να την απομνημονεύσει. Η μέθοδος έχει αποδειχθεί άριστα αποτελεσματική (Th. Mavrommati, Ph.D., 1999, U.C.N.W., UK).

Το  σημαντικό σημείο, στο οποίο οφείλει αδιαπραγμάτευτα την αποτελεσματικότητά της η συγκεκριμένη Μέθοδος, είναι το οτι οι εικόνες δεν είναι τυχαίες. Υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα και τα εικονογραφήματα, που αντικαθιστούν γράμματα, είναι συγκεκριμένα. Έτσι, η γραπτή Ελληνική Γλώσσα, αλλάζει και μετατρέπεται σε ένα γραπτό σύστημα, εντελώς διαφορετικό από το Αλφαβητικό, στο οποίο ανήκει. Σχεδόν όλόκληρη η ελληνική Γλώσσα έχει μετατραπεί σε εικονογραφικές αναπαραστάσεις και περιέχεται στους 5 τόμους της σειράς των βιβλίων μας, τα οποία και χρησιμοποιούμε ως διδακτικά εγχειρίδια και βιβλία μαθητή, στα εκπαιδευτικά μας Προγράμματα Αποκατάστασης της Δυσλεξίας για μαθητές μεγαλύτερους Δ΄τάξης Δημοτικού (9-17χρ) έως και ενήλικες.

Η Γλωσσολογική μέθοδος

Κατά την Γλωσσολογική Μέθοδο "Δ. Μαυρομμάτη" οι δυσλεξικοί μαθητές μαθαίνουν να αναλύουν τις λέξεις στα Μορφήματα τους: Θεματικά, Παραγωγικά, Καταληκτικά, Προθήματα και Προθέματα. Διδάσκονται κατόπιν, με μια ειδική μέθοδο μνημονικών τεχνικών και διευκολυντικών κανόνων ώστε να θυμούνται την ορθογραφία. Διδάσκονται επίσης, την έννοια και τη σημασία των Παραγώγων και Σύνθετων λέξεων κάθε ετυμολογικής οικογένειας και την χρήση τους στο Λόγο (Πραγματολογία).

Προγράμματα Αποκατάστασης για μαθητές 9 - 17χρ.

 • Ατομικό Πρόγραμμα: 80 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (2 ώρες την εβδομάδα), Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00-21.00  
 • Ομαδικό Πρόγραμμα (ομάδες 3 μαθητών): 100 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (2 φορές την εβδομάδα από μιάμιση ώρα), Δευτέρα 8-9.30μμ & Παρασκευή 8.00-9.30μμ (Απαιτείται κατατακτήριο τεστ)

Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Δυσλεξίας ή Μαθησιακών Δυσκολιών μαθητών 9-17χρ. ολοκληρώνεται συνήθως σε 2-3 ακαδημαϊκά έτη το ελάχιστο, αναλόγως του ρυθμού μάθησης του παιδιού, του επιπέδου νοημοσύνης του, των γνωστικών δυνατοτήτων του, της σοβαρότητας των αδυναμιών του, της ικανότητάς του για συγκέντρωση και του κινήτρου του για μάθηση. Τα παραπάνω προσδιορίζονται και αξιολογούνται κατά τη διαγνωστική διαδικασία, η οποία προηγείται της εγγραφής σε Πρόγραμμα Αποκατάστασης.

Προγράμματα Αποκατάστασης για μαθητές 6 - 9χρ.

Οι δυσλεξικοί μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας (Α΄τάξης) δυσκολεύονται  να μάθουν τα γράμματα και να διαβάζουν λέξεις. Συλλαβίζουν (κ+α=κα) για να κάνουν ανάγνωση. Όταν γράφουν παραλείπουν γράμματα ή κάνουν αντικαταστάσεις, προσθέσεις κ.λπ. Οι μαθητές αυτής της ηλικίας πρέπει να διδαχθούν με ειδική μέθοδο.

Οι δυσλεξικοί μαθητές ηλικίας 7- 9χρ. (π.χ. Β΄ &  Γ΄τάξης), που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την προηγούμενη φάση ανάπτυξης της δεξιότητας για ανάγνωση και γραφή, έχουν ανάγκη πλέον από διδασκαλία με ειδική μέθοδο για να προχωρήσουν στην επόμενη φάση εξέλιξης της δεξιότητας για ανάγνωση και ορθογραφία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 80 ώρες ανά ακαδημαϊκό έτος (2 ώρες την εβδομάδα), Δευτέρα έως Παρασκευή 15.00-21.00 

Οι δυσλεξικοί μαθητές αυτής της ηλικίας δεν πρέπει να διδάσκονται με την Εικονογραφική Γλωσσολογική Μέθοδο. Διδάσκονται και αυτοί με μια ειδική μέθοδο, η οποία όμως είναι διαφορετική. Η Εικονογραφική Γλωσσολογική Μέθοδος για να είναι αποτελεσματική απαιτείται η δυνατότητα και οι Γνωστικές Ικανότητες της Νοητικής ηλικίας των 9 χρόνων.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ανάλογα με την σοβαρότητα της διαταραχής προτείνονται κατάλληλα προγράμματα λογοθεραπευτικής αποκατάστασης σε συνεννόηση με την διεπιστημονική ομάδα του γραφείου και την οικογένεια του παιδιού.

Η αξιολόγηση των διαταραχών γίνεται με την χρήση συγκεκριμένων αξιόπιστων εργαλείων λόγου, ομιλίας κι επικοινωνίας.

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας διαρκούν 45 λεπτά, από μία έως τρεις φορές την εβδομάδα (ανάλογα τη σοβαρότητα της διαταραχής), και αφορούν σε περιπτώσεις, τόσο μικρών παιδιών όσο και ενηλίκων.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και αν κριθεί βοηθητικό για το παιδί, δημιουργούνται και μικρές ομάδες αποκατάστασης φωνολογικών διαταραχών ή διαταραχών άρθρωσης, μία φορά την εβδομάδα/45 λεπτά.

Το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ικανότητες του κάθε ατόμου και ολοκληρώνεται όταν ο ειδικός κρίνει πως έχουν επιτευχθεί οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχει θέσει.

Σπουδαίο ρόλο στην επίτευξη των στόχων κατέχει η οικογένεια η οποία θα πρέπει να στηρίξει το άτομο με τη διαταραχή ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του λογοθεραπευτή.

Ενδεικτικά, κάποια από τα προγράμματα παρέμβασης και θεραπευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τη λογοθεραπεύτρια του γραφείου μας:

OralPlacement TherapyΕίναι μια απτική-ιδιοδεκτική τεχνική διδασκαλίας που συνοδεύει την παραδοσιακή θεραπεία. Τα άτομα, με τις κινητικές ή/και τις αισθητηριακές διαταραχές, επωφελούνται από τα απτικά και ιδιοδεκτικά ερεθίσματα επειδή ο λόγος είναι μια πράξη αφής - ιδιοδεκτικότητας. Η OPT χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της συνειδητότητας των αρθρωτών, της τοποθέτησης (διαχωρισμός, διαβάθμιση και κατεύθυνση της κίνησης), της σταθερότητας και των μυών. Αυτά είναι απαραίτητα για την καθαρότητα της ομιλίας. (Sara Rosenfeld-Johnson)

Στοματική Μυολειτουργική ΘεραπείαEίναι η μέθοδος, που ασχολείται με την αποκατάσταση τηςσωστής λειτουργίας των μυώντου στοματοπροσωπικού συστήματος και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό. Στόχος της είναι η διόρθωση βασικών λειτουργιών όπως κατάποση, αναπνοή, μάσηση, ομιλία, οι οποίες ασκούνται λανθασμένα.

Makaton Ελλάς:Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας, με ομιλία, με νοήματα και με σύμβολα, και είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών (περισσότερα:https://makatonhellas.gr/).

PECS:Το PECS ξεκινάει διδάσκοντας στο άτομο να δίνει την εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου σε έναν «σύντροφο επικοινωνίας», ο οποίος αμέσως ανταποκρίνεται στην ανταλλαγή σαν να είναι αίτημα. Το σύστημα περνά στη διδασκαλία τής διάκρισης μεταξύ εικόνων και πώς να τις βάζουμε μαζί σχηματίζοντας προτάσεις. Στα πιο προχωρημένα στάδια τα άτομα απαντούν σε ερωτήσεις και κάνουν σχόλια (περισσότερα:http://www.pecs-greece.com/pecs.php).

TEACCH:Το TEACCH (μεταφράζεται "Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας") αποτελεί πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά που έχουν διαταραχές του αυτιστικού φάσματος που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία. Τα 4 βασικά σημεία του αφορούν στη φυσική δόμηση του περιβάλλοντος, στο ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα, στο σύστημα της ατομικής εργασίας και στην οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων.

Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης (IntensiveInteraction)Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις προσώπου, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να μάθει προ–γλωσσικές δεξιότητες επικοινωνίας, όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή της σειράς, η χρήση και η κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και η κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής. (πηγή: ieel.gr).

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΩΣΗ - ΛΟΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΩΝ

No items found.

Επιστημονική Αρθρογραφία

 • Σημαντική και μόνιμη αλλαγή στην εγκεφαλική δυσλειτουργία των δυσλεξικών παρατηρήθηκε σε μελέτες μαγνητικών τομογραφιών μετά από 100 ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος (A Carnegie Mellon University brain imaging study).

  Περιοδικό Neuropsychologia, Volume 46, Issue 10, August 2008, Pages 2580-2592

  Διαβάστε το άρθρο

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΩΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΔΡΥΑΔΩΝ 16 Γαλάτσι 11146
2102138102 - 2102130711

Newsletter