ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ & ΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Ατομικές εκπαιδεύσεις στη διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής. Η μέθοδος που θα αναπτύξουμε είναι κατάλληλη για δυσλεξικούς μαθητές αλλά και για κάθε μαθητή που δυσκολεύεται στην Α' τάξη ανεξάρτητα από την αιτία της δυσκολίας του.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com