ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ "ΔΩΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

Σεμινάριο ατομικό διαδικτυακό, εκμάθησης της Εικονογραφικής / Γλωσσολογικής Μεθόδου με σκοπό την ανάπτυξη της ορθογραφικής και της αναγνωσιακής ικανότητας, καθώς και τη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα του γραπτού λόγου (Φωνολογικό, Σημασιολογικό, Πραγματολογικό).

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Ατομικά διαδικτυακά σεμινάρια στη διδασκαλία της ΠΡΩΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Η μέθοδος είναι κατάλληλη για τους δυσλεξικούς μαθητές αλλά και για κάθε άλλο μαθητή που δυσκολεύεται στην Α' - Β΄ Τάξη του Δημοτικού, ανεξάρτητα από την αιτία της δυσκολίας του.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com