Δυσλεξία: Ένα πετραδάκι στα παπούτσια μου!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Η δυσκολία του δυσλεξικού στην ανάγνωση επηρεάζεται εξαιρετικά και εξαρτάται από την δυσκολία του στην φωτογραφική απομνημόνευση της ορθογραφικής εικόνας των λέξεων. Για τον λόγο αυτό βελτίωση στην ανάγνωση σημειώνεται μετά από βελτίωση της ορθογραφίας. 

Αν προσπαθήσουμε να αναγνώσουμε τις επόμενες λέξεις το πιθανότερο είναι ό,τι θα δυσκολευτούμε αρκετά: αιπιρραιαζη, σηγγαιντρομαινη, δηκεοματεικκα, ιππολλυπα, κεινδινεβη

Αν οι παραπάνω λέξεις ήταν γραμμένες σωστά όμως η ανάγνωσή μας θα διευκολυνόταν: π.χ. επηρεάζει, συγκεντρωμένη, δικαιωματικά, υπόλοιπα, κινδυνεύει.

Ο δυσλεξικός μαθητής αναγνώνει τα ορθογραφημένα κείμενα ακριβώς όπως ένας καλός ορθογράφος αναγνώνει τα ανορθόγραφα. Δυσκολεύεται πολύ, και η ανάγνωσή του δεν μπορεί να είναι ταχεία και ευχερής.

Οι μη δυσλεξικοί καλοί ορθογράφοι διαθέτουν στον νου τους "Οπτικό Λεξικό" από το οποίο γίνεται αυτόματα και ασυνείδητα ανάκληση από τη μνήμη της σωστά ορθογραφημένης λέξης, και κατά συνέπεια ταχεία και αυτόματη αναγνώρισή της κατά την ανάγνωση.

 Ο δυσλεξικός δεν μπορεί να έχει πλούσιο "Οπτικό Λεξικό". Αυτό καταρτίζεται πολύ πιο αργά και με μεγαλύτερη δυσκολία από ό,τι στα άλλα παιδιά. Έτσι, όταν κάνει ανάγνωση παρουσιάζει κομπιάσματα και λάθη, και όταν γράφει αντιμετωπίζει κάθε λέξη που δεν είναι στο "Οπτικό Λεξικό" του σαν να είναι η πρώτη φορά που την γράφει. Έτσι, γράφει τυχαία, επομένως άλλοτε σωστά και άλλοτε λανθασμένα ακόμα και λέξεις τις οποίες έχει γράψει πολλές φορές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Οι μαθητές με Δυσλεξία είναι ικανοί να καταφέρουν να αναγνώνουν με ταχύτητα, ευχέρεια και ορθότητα, καθώς επίσης και να μάθουν Ορθογραφία, αρκεί να διδαχθούν με ειδικό τρόπο και μέθοδο, διευκολυντική για τις ειδικές γνωστικές δυσκολίες του δυσλεξικού σύμφωνα με τη φύση της ιδιαιτερότητας, και από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης πρέπει να καλλιεργούνται η ικανότητα για απομνημόνευση της ορθογραφίας, η απόκτηση ταχύτητας και ευχέρειας στην ανάγνωση, η γνώση της Γραμματικής και του Συντακτικού, να αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος και να εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο του παιδιού.

Επίσης, πρέπει να καλλιεργείται η ικανότητα για βαθύτερη κατανόηση·κειμένων και η επεξεργασία δύσκολων εννοιών, η γνώση της ετυμολογικής καταγωγής των λέξεων, η γραπτή έκφραση σε διάφορα είδη κειμενικού λόγου, η μεθοδολογία Έκθεσης, η οργάνωση σκέψης και λόγου κ.α.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών με σκοπό την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους.

Η φύση και η αιτία του προβλήματος της δυσλεξίας

Η δυσλεξία ως εγκεφαλική δυσλειτουργία

O εγκέφαλος των δυσλεξικών ατόμων, όταν ενεργοποιείται για να επεξεργαστεί γλωσσικές πληροφορίες, δηλαδή για να διαβάσει και να απομνημονεύσει λέξεις και γράμματα, λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι ο εγκέφαλος των μη δυσλεξικών.

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας στο σχολείο

Οι δυσλεξικοί μαθητές συνήθως ...

  • Δεν αγαπούν το σχολείο και τα μαθήματα.
  • Δεν διαβάζουν από ευχαρίστηση εξωσχολικά βιβλία.
  • Κάνουν πολλή ώρα να ετοιμάσουν τα μαθήματα του σχολείου.
  • Δεν αποδίδουν τόσο όσο θα περίμεναν.
  • Αποσπάται η προσοχή τους όταν μελετάνε.

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας στην Αριθμητική

Η Δυσαριθμησία είναι παρόμοια δυσκολία με τη δυσλεξία, αλλά στα Μαθηματικά. Είναι δυσκολία με βιολογική βάση και χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική δυσλειτουργία σε τομείς που σχετίζονται με βασικές πλευρές της έννοιας της ποσότητας, των αριθμών και·των Πράξεων σε άτομα με κανονική νοημοσύνη και πολύ καλές δεξιότητες σε διάφορους άλλους τομείς.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com