Η Εικονογραφική Μέθοδος "Δ. Μαυρομμάτη"

Η Εικονογραφική Μέθοδος "Μαυρομμάτη"

 Τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη και ανυπέρβλητη αδυναμία στην ορθογραφία.  Δυσκολεύονται να θυμηθούν την ορθογραφία των λέξεων ακόμα και αν τις έχουν συστηματικά διδαχθεί και αν τις έχουν επαναλάβει πολλές φορές. Κάνουν λάθη ακόμα και σε λέξεις που γνωρίζουν ή σε καταλήξεις πολύ απλές και πολύ γνωστές τους από τη γραμματική (π.χ. ρήματα σε –ώνω). 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com