ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Συνεδρίες συμβουλευτικής για τη διδασκαλία α) Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής, και β) Γραμματικής και Ορθογραφίας, σε Εκπαιδευτικούς και Ειδικούς Παιδαγωγούς που έχουν αναλάβει διδασκαλία μαθητών με μαθησιακά προβλήματα.
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com