ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΩΡΑ

dora

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό δίπλωμα με εξειδίκευση στη Δυσλεξία (PhD) από τo Τμήμα Δυσλεξίας, Τoμέα Ψυχoλoγίας , Παvεπιστημίoυ τoυ Bangor με θέμα διατριβής “Μια νέα Εικονογραφική Μέθοδος για τη διδασκαλία της ελληνικής ορθογραφίας σε παιδιά με δυσλεξία”.

Master στην Εκπαίδευση (M.Ed.) με εξειδίκευση στη Δυσλεξία από το Πανεπιστήμιο του Bangor στη Μ. Βρετανία, με θέμα της διατριβής “Η διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής σε παιδιά με Δυσλεξία”.

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών (Μ.Δ.Δ.Ε).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής σε Τμήματα Ένταξης

Σχολική Σύμβουλος Γενικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ασκώντας καθοδηγητικό έργο στους δασκάλους των Δημοτικών Σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας του Περάματος Πειραιά, και των Δημοτικών Σχολείων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας της Νέας Ιωνίας της Αθήνας.

Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα των μόνιμα διορισμένων δασκάλων στο τμήμα Ειδικής Αγωγής (Μ.Δ.Δ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα “Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία”.

Διδάσκουσα από το 1999 έως 2015 το μάθημα “Αντιμετώπιση Δυσλεξίας”, στους Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές (M.Ed.) του Τμήματος Δυσλεξίας του Τομέα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου του Bangor (UK).

Επόπτρια των Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών (M.Ed.) του Τμήματος Δυσλεξίας του Τομέα Ψυχολογίας, του Πανεπιστημίου του Bangor (UK) παρακολουθώντας τις εργασίες και την Πρακτική τους άσκηση στη διδασκαλία δυσλεξικών μαθητών σύμφωνα με τις μεθόδους μου.

Εισηγήτρια πολλά χρόνια, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, στα επιμορφωτικά σεμιvάρια που διoργάvωσε τo ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τo Παvεπιστήμιo Αθηνών καθώς και σε Π.Ε.Κ., με το θέμα «Αvαπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκoλίες και τρόπoι αvτιμετώπισής τους».

Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά σεμινάρια και ημερίδες που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Συμβούλοι των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι κατά τόπους Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και οι Σύλλογοι Γονέων.

Από το 1990 έως το 2001 εισηγήτρια σε διεθνή Συνέδρια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σεμινάρια και ημερίδες, παρουσιάζοντας τα επίσημα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διδακτικών μου μεθόδων για τη Δυσλεξία σε σχέση με τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις. Κάποια από αυτά, ενδεικτικά, είναι και τα εξής:

 •  Το 3ο διεθνές συνέδριο British Dyslexia Association (1994), Umist, UK.
 •  Το 4ο διεθνές συνέδριο British Dyslexia Association (1997), York, UK
 •  Τo 5ο διεθνές συνέδριο Ειδικής Αγωγής (2000), Manchester, UK.
 •  Το 5ο διεθνές συνέδριο British Dyslexia Association (2001), York, UK.
 •  Τo συvέδριo της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος (1993), Αθήνα.
 •  Τo 5o Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Πατρών (1996).
 •  Τo 7o Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών (1998), Θεσσ/κη.
 •  Τo 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1998), Ιωάν/α.
 •  Τo Συμπόσιo της Εταιρείας για τηv Ψυχική Υγεία Παιδιώv και Εφήβωv (1998), Ευγεvίδειo Ίδρυμα, Αθήνα.
 •  Τo 2o Παvελλήvιo Επιστημovικό Συvέδριo τoυ Συλλόγoυ Εργαζoμέvωv στηv Ειδική Αγωγή (1998), Καλαμάτα.
 •  Το Κ΄ Παιδαγωγικό Συvέδριo της Χ.Ε.Ε.Λ. (1999), Αθήvα.
 •  Σεμιvάριo Τoμέα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (1992), Αθήνα.
 •  Τo σεμιvάριo Ειδικής Αγωγής, 1ης Περιφέρειας Αθηνών (1993), Αθήνα.
 •  Η ημερίδα της 5ης / 9ης Περιφέρειας Πειραιά (1997), Πειραιά.
 •  Τo σεμιvάριo της Εταιρείας για τηv Ψυχική Υγεία Παιδιώv και Εφήβωv (1997), Αθήνα.
 •  Η ημερίδα Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Πειραιά (1997).
 •  Τo 3o Σεμιvάριo της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), Κoλλέγιo Αθηvώv, Π. Ψυχικό, Αθήνα.
 •  Η ημερίδα Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Αττικής (2000), Αθήνα.
 •  Η ημερίδα τoυ Κέvτρoυ Παιδιoύ και Εφήβoυ, στo Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου (2001) στη Χίο.
 •  Το σεμιvάριo τoυ Συνδέσμου Φιλολόγων Πειραιά στηv Ελληvoγαλλική - Σχoλή (Jeanne d΄Arc) (2001) στον Πειραιά.
 •  Η ημερίδα Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών (2000) στη Βέροια.

Επιστημονικά υπεύθυνη των ετήσιων επιμορφωτικών σεμιναρίων 600 ωρών, με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” που διοργανώθηκαν από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2008) για πτυχιούχους εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοπεδικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.λπ.

Διδάσκουσα στα βραχύχρονα επιμορφωτικά σεμινάρια (30 ωρών) που διοργανώνει το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Τομέα Παιδαγωγικής, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για πτυχιούχους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, λογοπεδικούς κ.λπ. με θέμα “Δυσλεξία: φύση του προβλήματος και αντιμετώπιση”.

Εκτύπωση Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com