Η Ανάπτυξη του Εκφραστικού Λόγου

Γέ ννηση:

Βγάζουν ήχους/κλαίνε.

0-3 μηνών:

Γελούν όταν βλέπουν τους γονείς.

Επαναλαμβάνουν τους ήχους που έκαναν την περίοδο της γέννησής τους διαρκώς.

Διαφοροποιούν το κλάμα τους (π.χ. διαφορετικό όταν θέλουν προσοχή, όταν πεινούν κ.λπ) .

4-6 μηνών:

Βαβίζουν ( ‘’μα’’, ‘’μπα’’ κ.λπ)

Βγάζουν ήχους που δηλώνουν ευχαρίστηση.

7-12 μηνών:

Δεν κλαίνε μόνο και ο ήχος του βαβίσματος αρχίζει να αλλάζει-βγάζουν περισσότερες συλλαβές.

Ίσως πουν τις πρώτες τους λέξεις (π.χ. «μαμά»).

1-2 ετών:

Προσπαθούν να απαντήσουν δείχνοντας.

Μπορεί να βάλουν και 2 λέξεις μαζί και να απαντήσουν (π.χ. «μαμά νερό»).

2-3 ετών:

Χρησιμοποιούν λέξεις για οτιδήποτε.

Σχηματίζουν προτάσεις με έως και 3 λέξεις (π.χ. «μαμά θέλω νερό»).

3-4 ετών:

Συνδυάζουν και 4-5 λέξεις για σχηματισμό πρότασης.

Υπάρχει ροή στην ομιλία τους, αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και τραυλισμός.

Ενδιαφέρονται να συνομιλήσουν με άλλα παιδάκια.

4-5 ετών:

Σχηματίζουν απλές και σύνθετες προτάσεις.

Δίνουν εξηγήσεις.

Συζητούν.

Μιλούν καθαρά, ωστόσο μπορούν να παρουσιάσουν δυσκολία ακόμη στην εκφορά ήχων όπως το «ρ» ή το «θ».

5-6 ετών:

Το λεξιλόγιό τους αυξάνεται δραστικά.

Παράγουν προτάσεις μήκους 4-6 λέξεων.

Ονοματίζουν τουλάχιστον 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.

Απαντούν στο «γεια» και «τι κάνεις;»

Χρησιμοποιούν σωστά τον αόριστο και το μέλλοντα.

Χρησιμοποιούν κλίσεις.

Ονομάζουν αντίθετα.

Ονομάζουν διαδοχικά τις ημέρες της εβδομάδας.

Μετρούν έως το 30.

Ανταλλάσσουν πληροφορίες και υποβάλλουν ερωτήσεις.

Χρησιμοποιούν προτάσεις με λεπτομέρεια και γραμματικά πλήρεις.

Τραγουδούν ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλουν παιδικούς στίχους με ομοιοκαταληξία.

Επικοινωνούν εύκολα με ενήλικες και παιδιά.

6-7 ετών:

Γνωρίζουν τις ακολουθίες των αριθμών.

Χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο σύνθετες περιγραφές και συμμετέχουν σε συνομιλίες.

Χρησιμοποιούν προτάσεις μήκους περίπου 6 λέξεων.

Μετρούν μέχρι το 100.

Χρησιμοποιούν κατάλληλα τους περισσότερους κανόνες της γραμματικής και της σύνταξης και την παθητική φωνή.

Επιμέλεια: Καραμαλίκη Ελευθερία-Κωνσταντίνα, Λογοθεραπεύτρια

Αρθρογράφος / Συντάκτης

Καραμαλίκη Ελευθερία

Καραμαλίκη Ελευθερία

Λογοθεραπεύτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com