ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
3.2/5 κατάταξη (106 ψήφοι)

Τα δυσλεξικά παιδιά δυσκολεύονται στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού σχολείου να μάθουν τον κώδικα του γραπτού λόγου και να αναπτύξουν τις δεξιότητες της ανάγνωσης της γραφής και της ορθογραφίας.

Το «Πρόγραμμα Πρώτης Ανάγνωσης» είναι κατάλληλο για διδασκαλία σε μαθητές Α΄ ή και Β΄ τάξης Δημοτικού με Δυσλεξία, ή για κάθε μαθητή που δεν έχει κατακτήσει το μηχανισμό της ανάγνωσης. 

Μπορεί να διδαχθεί από τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης Δημοτικών Σχολείων ή από άλλον εκπαιδευτικό με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στη διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ περιλαμβάνει όλα τα υλικά που θα χρειαστεί ο εκπαιδευτικός προκειμένου να βοηθήσει ένα παιδί να μάθει να διαβάζει και να γράφει καθώς και ένα Βιβλίο Οδηγιών για την εφαρμογή των μεθόδων και των τεχνικών.

€212.00

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:

      1) ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΛΛΑΒΕΣ «σφ» (119 κάρτες)

      2) ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ (2086 κάρτες)

Δισύλλαβες λέξεις «σφ» (150 κάρτες)

Τρισύλλαβες λέξεις «σφ» (150 κάρτες)

Τετρασύλλαβες λέξεις «σφ» (100 κάρτες)

Δισύλλαβες λέξεις με διπλά συμφωνικά συμπλέγματα (150 κάρτες)

Τρισύλλαβες λέξεις με διπλά συμφωνικά συμπλέγματα (150 κάρτες)

Τετρασύλλαβες λέξεις με διπλά συμφωνικά συμπλέγματα (50 κάρτες)

Λέξεις με δύο διπλά συμφωνικά συμπλέγματα (100 κάρτες)

Δισύλλαβες λέξεις με τελικό σίγμα (100 κάρτες)

Τρισύλλαβες και Τετρασύλλαβες λέξεις με τελικό σίγμα (100 κάρτες)

Λέξεις με διπλό συμφωνικό σύμπλεγμα και τελικό σίγμα (100 κάρτες)

Λέξεις με αρχικό φωνήεν (100 κάρτες)

Λέξεις με δίψηφα σύμφωνα (μπ, ντ, τα, τζ, γκ, γγ) (100 κάρτες)

Λέξεις με το δίψηφο φωνήεν «ου» (100 κάρτες)

Λέξεις με τριπλά συμφωνικά συμπλέγματα (50 κάρτες)

Λέξεις με ποικίλες ιδιαιτερότητες (χωρίς δίψηφα φωνήεντα) (50 κάρτες)

Λέξεις με το συλλαβικό τύπο «σσφ» (150 κάρτες)

Λέξεις με δίψηφα φωνήεντα (ει, οι, αι) & συνδυασμούς (αυ, ευ) (100 κάρτες)

Λέξεις με ποικίλες ιδιαιτερότητες (και με δίψηφα φωνήεντα) (150 κάρτες)

Λέξεις με το «-ια» και τα «σβ», «σγ», «σδ», «σμ» (100 κάρτες)

Διάφορες δύσκολες λέξεις (35 κάρτες)

3) ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ (385 κάρτες)

Κάρτες που εικονίζουν λέξεις όλων των κατηγοριών

4) Folder με φύλλα εργασίας για Φωνολογική Καλλιέργεια (150 φύλλα)

5) Folder με φύλλα εργασίας με δραστηριότητες γραφής και στην ανάγνωσης (150 φύλλα)

6) Δύο Folders με προτάσεις για ανάγνωση

7) Folder με φύλλα εργασίας για εξάσκηση στην ανάγνωση συλλαβών

8) Folder με τα γράμματα της αλφαβήτου για εκμάθηση με εικονογραφήματα

  

Παραγγελία μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 

Προδιαγραφές

  • Αποκλειστικά Δικαιώματα : Copyright © Δώρα Δ. Μαυρομάτη

Κοινοποιήστε το βιβλίο

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Για την αποστολή των βιβλίων μας συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών Courier Center.