Τα συμπτώματα της δυσλεξίας στο σχολείο

Οι δυσλεξικοί μαθητές συνήθως ...

 • Δεν αγαπούν το σχολείο και τα μαθήματα.
 • Δεν διαβάζουν από ευχαρίστηση εξωσχολικά βιβλία.
 • Κάνουν πολλή ώρα να ετοιμάσουν τα μαθήματα του σχολείου.
 • Δεν αποδίδουν τόσο όσο θα περίμεναν.
 • Αποσπάται η προσοχή τους όταν μελετάνε.
 • Συχνά ξεχνάνε τις εργασίες τους, δεν ξέρουν τι έβαλε ο δάσκαλος για το σπίτι.
 • Δεν θυμούνται τις ανακοινώσεις που γίνονται στο σχολείο.
 • Στα θεωρητικά μαθήματα θυμούνται από την παράδοση του δασκάλου τις πληροφορίες.
 • Δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν ονόματα, ημερομηνίες, χρονολογίες, τηλέφωνα.
 • Εκφράζονται λακωνικά, δεν μπορούν να εκφράσουν με πολλά λόγια τις σκέψεις τους.
 • Αισθάνονται ντροπή, απογοήτευση, στενοχώρια για τις αδυναμίες τους.
 • Απογοητεύονται εύκολα και παραιτούνται.
 • Όταν νιώθουν άγχος κάνουν πολλά λάθη ακόμα και σε θέματα τα οποία γνωρίζουν καλά.
 • Έχουν παρόμοιες δυσκολίες και σε κάθε άλλη γλώσσα (π.χ. Αγγλικά).
 • Δεν θυμούνται εύκολα κανόνες, τύπους και πορίσματα στη Φυσική, Χημεία κ.λπ.
 • Από την Πρώτη Τάξη τoυ Δημoτικoύ σχολείου δυσκoλεύονται vα μάθoυv τα γράμματα.
 • Για να διαβάσουν στην Α΄τάξη του δημοτικού τις συλλαβές λένε «κ + α = κα». 
 • Στις μεγαλύτερες τάξεις διαβάζoυv με λιγότερα λάθη αλλά με πoλλά κoμπιάσματα.
 • Όταν διαβάζουν χάνουν τη σειρά και γι΄αυτό προτιμούν να δείχνουν με το δάχτυλο.
 • Κάνουν ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις που έχουν διδαχτεί.  
 • Μπορεί μια λέξη να τη γράφουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στην ίδια σελίδα. 
 • Μένουν αvoρθόγραφoι ως τηv εvήλικη ζωή εκτός αν διδαχθούν με ειδική μέθοδο. 
 • Νιώθουν ανασφάλεια όταν πρέπει να γράψουν κάτι και το αποφεύγουν. 

Αρθρογράφος / Συντάκτης

Μαυρομμάτη Δ. Δώρα

Μαυρομμάτη Δ. Δώρα

Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Master (M.Ed. – dyslexia) Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Bangor, UK, (Ph.D.) με εξειδίκευση στη Δυσλεξία.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com