Τα συμπτώματα της δυσλεξίας στην Αριθμητική

Η Δυσαριθμησία είναι παρόμοια δυσκολία με τη δυσλεξία, αλλά στα Μαθηματικά. Είναι δυσκολία με βιολογική βάση και χαρακτηρίζεται από εγκεφαλική δυσλειτουργία σε τομείς που σχετίζονται με βασικές πλευρές της έννοιας της ποσότητας, των αριθμών και·των Πράξεων σε άτομα με κανονική νοημοσύνη και πολύ καλές δεξιότητες σε διάφορους άλλους τομείς.

Οι μαθητές με δυσαριθμησία αδυνατούν να μετατρέψουν την σκέψη ενός προβλήματος ή τις πράξεις της καθημερινότητας που εκφράζονται με λόγια, σε αριθμητικές Πράξεις με σύμβολα, και να λύσουν τα προβλήματα της Αριθμητικής.

Υπολογίζεται πως περίπου το 3%-6% του πληθυσμού παρουσιάζει δυσαριθμησία και χρειάζεται ειδική αντιμετώπιση. Επίσης έχει υποστηριχτεί πως περισσότερο από το 60% των δυσλεξικών μαθητών παρουσιάζουν ταυτόχρονα και δυσαριθμησία.

Οι μαθητές που έχουν δυσαριθμησία δυσκολεύονται να μάθουν το αναλογικό ρολόι και την ώρα, τις μονάδες μέτρησης μήκους, βάρους, κλπ., τα χρήματα, τα κλάσματα και τις Πράξεις τους, καθώς και τα ονόματα των γεωμετρικών σχημάτων και των τύπων.

Αρθρογράφος / Συντάκτης

Μαυρομμάτη Δ. Δώρα

Μαυρομμάτη Δ. Δώρα

Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Master (M.Ed. – dyslexia) Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Bangor, UK, (Ph.D.) με εξειδίκευση στη Δυσλεξία.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com