Η Εικονογραφική Μέθοδος "Δ. Μαυρομμάτη"

Η Εικονογραφική Μέθοδος "Μαυρομμάτη"

 Τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν έντονη και ανυπέρβλητη αδυναμία στην ορθογραφία.  Δυσκολεύονται να θυμηθούν την ορθογραφία των λέξεων ακόμα και αν τις έχουν συστηματικά διδαχθεί και αν τις έχουν επαναλάβει πολλές φορές. Κάνουν λάθη ακόμα και σε λέξεις που γνωρίζουν ή σε καταλήξεις πολύ απλές και πολύ γνωστές τους από τη γραμματική (π.χ. ρήματα σε –ώνω). 

Η Εικονογραφική Μέθοδος «Μαυρομμάτη» προσφέρει στους δυσλεξικούς μαθητές τη δυνατότητα να απομνημονεύσουν εύκολα, γρήγορα. Τα δύσκολα γράμματα κάθε λέξης έχουν μετατραπεί σε γραμμικά σχέδια μιας σύνθεσης που αποτελεί την εικονογραφική αναπαράσταση της μορφολογίας και της σημασίας της λέξης. 

Τα δυσλεξικά άτομα που δεν δυσκολεύονται να θυμούνται εικόνες συγκρατούν εύκολα στη μνήμη τους την παρουσία των εικονογραφημάτων, κι αυτά με τη σειρά τους θυμίζουν τα συγκεκριμένα γράμματα και συνεπώς και την ορθογραφία της λέξης.

Η Εικονογραφική Μέθοδος προτείνεται για διδασκαλία σε δυσλεξικά άτομα κάθε ηλικίας, ακόμα και σε ενήλικες, και οδηγεί με επιτυχία σε πολύ καλό επίπεδο ορθογραφίας και ανάγνωσης. Εφαρμόζεται οπωσδήποτε ταυτόχρονα και παράλληλα με τη Γλωσσολογική Μέθοδο.

Παραδείγματα

parad1

parad2

Σύμφωνα με τους κανόνες μας το γράμμα «υ» είναι σχεδιασμένο σαν ένας άντρας, και το γράμμα «η» σαν κοπέλα με αλογοουρά (λόγω του σχήματός του που θυμίζει αλογοουρά μαλλιών).

Έτσι, βλέπουμε ότι στις προθέσεις «υπό», «υπέρ» το «υ» σχεδιάστηκε σαν έναν άντρα ακροβάτη που είναι άλλοτε «υπό» τον άλλον και άλλοτε «υπέρ» αυτού, δηλαδή άλλοτε πάνω και άλλοτε κάτω.

Στη λέξη «πλήθος» το «η» σχεδιάστηκε σαν κοπέλα με αλογοουρά, τραγουδίστρια και star η οποία ξεσηκώνει το «πλήθος» με τη ωραία φωνή και τα τραγούδια της.

Στη λέξη «πανηγύρι», το «η» είναι σχεδιασμένο σαν κοπέλα με αλογοουρά, τραγουδίστρια, και το «υ» σαν τον μουσικό που τη συνοδεύει. Έχουν πάει στο πανηγύρι ενός χωριού. 

Στη λέξη «μήνυμα», το «η» είναι μια κοπέλα που εργάζεται σε μια εταιρεία. Η κοπέλα σχόλασε και μόλις έφυγε. Το «υ», ένας συναδελφός της τρέχει πίσω της να την προλάβει για να της δώσει ένα επείγον μήνυμα που ήρθε τελευταία στιγμή γι΄ αυτήν.

Η Γλωσσολογική Μέθοδος "Μαυρομμάτη"

 Η Γλωσσολογική Μέθοδος «Μαυρομμάτη» στηρίζεται κατά βάση στις αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας μεν, εμπλουτίζεται όμως επίσης και με κάποιες συγκεκριμένες μνημονικές τεχνικές που επινοήθηκαν ειδικά για τη διευκόλυνση δυσλεξικών μαθητών στην απομνημόνευση της ορθογραφίας των παραγωγικών κυρίως μορφημάτων.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της διδάσκονται αναλυτικά τα μορφήματα, κυρίως τα παραγωγικά, και η σημασία την οποία φέρουν ή προσδίδουν στη λέξη στην οποία περιέχονται. Το παιδί μαθαίνει να αναλύει τις λέξεις στα μορφήματα από τα οποία αποτελούνται, και συνειδητοποιεί τη σημασία τους.

Ένα σύστημα μνημονικών τεχνικών επινοήθηκε με το οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενός νοητού πλέγματος που περιλαμβάνει τα μορφήματα που έχουν παρόμοια ορθογραφία. Λόγω του ότι το πλέγμα αυτό προσδιορίζεται και ανακαλείται με βάση ελάχιστα στοιχεία και ισχυρές συνειρμικές σχέσεις, διευκολύνει την απομνημόνευση και ανάκληση της ορθογραφίας ολόκληρου του μέρους της λέξης που βρίσκεται μετά το Θέμα.

Εικονογραφική και Γλωσσολογική Μέθοδος ταυτόχρονα και παράλληλα

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η Εικονογραφική Μέθοδος οδηγεί στην απομνημόνευση της θεματικής κυρίως ορθογραφίας και στον εμπλουτισμό του Οπτικού Λεξικού στη μνήμη, ενώ η Γλωσσολογική Μέθοδος στοχεύει και συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση της δομής της γλώσσας, στη διδασκαλία της ετυμολογίας, της Παραγωγής και της Σύνθεσης, στην κατανόηση της κυριολεκτικής και μεταφορικής σημασίας των λέξεων, και στην συνειδητοποίηση της χρήσης των λέξεων στο λόγο μας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την Εικονογραφική Μέθοδο επεξεργαζόμαστε το Μορφολογικό επίπεδο του λόγου, ενώ με τη Γλωσσολογική Μέθοδο επεξεργαζόμαστε το Σημασιολογικό και το Πραγματολογικό επίπεδο.

Οι δύο μέθοδοι πρέπει να εφαρμόζονται απαραίτητα παράλληλα και ταυτόχρονα για τη διδασκαλία της ορθογραφίας και προτείνονται ως κατάλληλες για δυσλεξικούς μαθητές συνήθως μεγαλύτερους της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου (ή μεγαλύτερους των 8-9 χρόνων) καθώς και σε ενήλικες κάθε ηλικίας χωρίς περιορισμό.

 

Αρθρογράφος / Συντάκτης

Μαυρομμάτη Δ. Δώρα

Μαυρομμάτη Δ. Δώρα

Ειδική Παιδαγωγός Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Master (M.Ed. – dyslexia) Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Bangor, UK, (Ph.D.) με εξειδίκευση στη Δυσλεξία.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com