Τα Στάδια της Φωνολογικής Εξέλιξης του Λόγου

Τα παιδιά μπορούν να εκφέρουν συγκεκριμένα φωνήματα/ήχους ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκονται.

2,6 – 3,0 ετών

μ,  νια,  π,  μπ,  τ,  κ,  γκ

m,  ɲ,  p,  b,  t,  k,  g

 

3,0 – 3,6 ετών

μ,  ν,  νια,  π,  μπ,  τ,  ντ,  κιου,  γκιου,  κ,  γκ,  χιου,  γιου,  χ,  γ,  β

m,  n,   ɲ,  p,  b,  t,  d,  c,  ʄ,  k,  g,  ҫ,  ʝ,  ɣ,  v

3,6 – 4,0 ετών

μ,  ν,  νιου,  π,  μπ,  τ,  ντ,  φ,  β,  λ,  σ,  ζ,  κιου,  γκιου,  κ,  γκ,  χιου,  γιου,  χ,  γ

m,  n,  ɲ,  p,  b,  t,  d,  f,  v,  l,  s,  z,  c,  ʄ,  k,  g,  ҫ,  ʝ,  ɣ,  v

4,0 – 4,6 ετών

μ,  ν,  νιου,  π,  μπ,  τ,  ντ,  φ,  β,  θ,  δ,  λ,  σ,  ζ,  κιου,  γκιου,  κ,  γκ,  χιου, γιου,  χ,  γ,  λιου

m,  n,  ɲ,  p,  b,  t,  d,  f,  v,  θ,  δ,  l,  s,  z,  c,  ʄ,  k,  g,  ҫ,  ʝ,  ɣ,  ʎ

4,6 – 5,0 ετών

μ,  ν,  νιου,  π,  μπ,  τ,  ντ,  φ,  β,  θ,  δ,  λ,  λιου,  σ,  ζ,  τσ,  τζ,  κ,  γκ,  χιου, γιου,  χ,  γ

m,  n,  ɲ,  p,  b,  t,  d,  f, v,  θ,  δ,  l,  ʎ,  ʦ,  ʣ,  s,  z,  c,  ʄ,  k,  g,  ҫ,  ʝ,  ɣ

5,0 – 5,6 ετών

μ,  ν,  νιου,  π,  μπ,  τ,  ντ,  φ,  β,  θ,  δ,  λ,  λιου,  σ,  ζ,  τσ,  τζ,  κ,  γκ,  χιου, γιου,  χ,  γ, πιθανή χρήση 3 συμφώνων μαζί.

m,  n,  ɲ,  p,  b,  t,  d,  f, v,  θ,  δ,  l,  ʎ,  ʦ,  ʣ,  s,  z,  c,  ʄ,  k,  g,  ҫ,  ʝ,  ɣ, πιθανή χρήση 3 συμφώνων μαζί.

5,6 – 6,0 ετών

μ,  ν,  νιου,  π,  μπ,  τ,  ντ,  φ,  β,  θ,  δ,  λ,  λιου,  σ,  ζ,  τσ,  τζ,  κ,  γκ,  χιου, γιου,  χ,  γ,  ρ,  χρήση 3 συμφώνων μαζί εκτός φτχ.

m,  n,  ɲ,  p,  b,  t,  d,  f, v,  θ,  δ,  l,  ʎ,  ʦ,  ʣ,  s,  z,  c,  ʄ,  k,  g,  ҫ,  ʝ,  ɣ,  r,  χρήση 3 συμφώνων μαζί εκτός ftҫ.

Επιμέλεια: Καραμαλίκη Ελευθερία-Κωνσταντίνα, Λογοθεραπεύτρια

Αρθρογράφος / Συντάκτης

Καραμαλίκη Ελευθερία

Καραμαλίκη Ελευθερία

Λογοθεραπεύτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com