Πραγματολογική Διαταραχή

Η Πραγματολογική Διαταραχή της Επικοινωνίας σχετίζεται με την εις βάθος κατανόηση των κοινωνικών κανόνων και των συμβατικών άγραφων "πρέπει" της καθημερινότητας, καθώς και με τη σωστή χρήση της γλώσσας κατάλληλα κι ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com