ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ "Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

Σεμινάριο εκμάθησης της Εικονογραφικής / Γλωσσολογικής Μεθόδου "Δ. Μαυρομμάτη", με βιωματικό, πρακτικό τρόπο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ειδικούς Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να μάθουν το Πρόγραμμά μας για την αποκατάσταση της δυσλεξίας.
Η εκμάθηση γίνεται με βιωματικό, πρακτικό τρόπο. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται ακριβώς με ποιό τρόπο πρέπει να ξεκινήσουμε την αποκατάσταση κάποιου παιδιού και τι τεχνικές πρέπει να ακολουθήσουμε για να συνεχίσουμε.
Διδάσκεται τη Μέθοδο και αποκτά συνολική εικόνα της δομής της και των εκάστοτε βραχυπρόθεσμων στόχων της.
Διδάσκεται τις μνημονικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε για ολόπλευρη γλωσσική καλλιέργεια σε όλα τα επίπεδα του Λόγου.
Πραγματοποιεί εργασίες στις οποίες κάνουμε επισημάνσεις, παρατηρήσεις και συμπληρώσεις, ώστε να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσαρμόζουμε το Πρόγραμμά μας αναλόγως του ρυθμού, της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε μαθητή.
Το σεμινάριο εκμάθησης του Προγράμματος ολοκληρώνεται σε 15 μαθήματα των 60΄ λεπτών.
Ο επιμορφούμενος, που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μας για να κλείσουμε ημέρες και ώρες αναλόγως αφενός των υποχρεώσεων του και αφετέρου των διαθέσιμων ωρών μας.

Δίδακτρα: 43 ευρώ κάθε ωριαίο μάθημα (συν ΦΠΑ 24%).
 
ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Δρυάδων 16, Γαλάτσι 11146
ΕΝΑΡΞΗ, ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ και ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: σε συνεννόηση με τον επιμορφούμενο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τηλ. 210-2138102, 6945857847
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com