ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ "Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ"

Εκπαιδεύσεις στην εφαρμογή της μεθόδου "Δ. Μαυρομμάτη", με βιωματικό και πρακτικό τρόπο, "σαν μάθημα σε παιδί". 

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε Ειδικούς Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στην αποκατάσταση δυσλεξίας για να βοηθήσουν μαθητές κάθε ηλικίας και ενήλικες.
Η εκπαίδευση γίνεται με βιωματικό, πρακτικό τρόπο, ακριβώς όπως θα έκανε η εισηγήτρια το μάθημα, αν ο επιμορφούμενος ήταν δυσλεξικός μαθητής και έπρεπε να γίνει η αποκατάσταση της δυσλεξίας του. Έτσι, ο εκπαιδευόμενος αντιλαμβάνεται ακριβώς με ποιό τρόπο θα ξεκινήσει την αποκατάσταση κάποιου παιδιού και τι τεχνικές θα ακολουθήσει για να συνεχίσει. Κατόπιν, διδάσκεται ολόκληρη τη Μέθοδο και αποκτά μια συνολική εικόνα της δομής και των εκάστοτε βραχυπρόθεσμων στόχων της. Διδάσκεται τις μνημονικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε για γλωσσική καλλιέργεια σε όλα τα επίπεδα του Λόγου. Πραγματοποιεί επίσης μικρές εργασίες όπου γίνονται επισημάνσεις, παρατηρήσεις και συμπληρώσεις, ώστε να γίνει ικανός να προσαρμόζει το Πρόγραμμα αναλόγως του ρυθμού, της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων του μαθητή.
 Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται συνήθως σε 10 μαθήματα των 90΄ λεπτών, αναλόγως του ρυθμού και των αναγκών του επιμορφούμενου.Ο επιμορφούμενος, που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί μας για να κλείσουμε ημέρες και ώρες αναλόγως των υποχρεώσεων και των διαθέσιμων ωρών μας.

Δίδακτρα: 65 ευρώ η εκπαίδευση
 
ΤΟΠΟΣ: Δρυάδων 16, 4ος όρ., Γαλάτσι, Αθήνα
ΕΝΑΡΞΗ, ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ και ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: σε συνεννόηση με τον επιμορφούμενο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: τηλ. 210-2138102, 6945857847

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com