ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Στα άρθρα της ξένης βιβλιογραφίας αναφέρεται άλλοτε σαν "developmental musical dyslexia" και άλλοτε σαν "developmental dysmusia". Οι δυσλεξικοί αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα κυρίως στην ταχεία και ευχερή ανάγνωση του μουσικού κώδικα (σολφεζ) και προτιμούν να "μαθαίνουν" πιο πολύ "με το αυτί" (Περιοδικό: Developmental Medicine & Child Neurology, Volume 42, Issue 3, 13 Feb 2007).

Διαβάστε το άρθρο

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com