ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημαντική και μόνιμη αλλαγή στην εγκεφαλική δυσλειτουργία των δυσλεξικών παρατηρήθηκε σε μελέτες μαγνητικών τομογραφιών μετά από 100 ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος (A Carnegie Mellon University brain imaging study).

Περιοδικό Neuropsychologia, Volume 46, Issue 10, August 2008, Pages 2580-2592

Διαβάστε το άρθρο

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Στα άρθρα της ξένης βιβλιογραφίας αναφέρεται άλλοτε σαν "developmental musical dyslexia" και άλλοτε σαν "developmental dysmusia". Οι δυσλεξικοί αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα κυρίως στην ταχεία και ευχερή ανάγνωση του μουσικού κώδικα (σολφεζ) και προτιμούν να "μαθαίνουν" πιο πολύ "με το αυτί" (Περιοδικό: Developmental Medicine & Child Neurology, Volume 42, Issue 3, 13 Feb 2007).

Διαβάστε το άρθρο

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com