ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ & ΓΡΑΦΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018: Ημερίδα με θέμα την διδασκαλία της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής για μαθητές που δυσκολεύονται. Η μέθοδος που θα αναπτύξουμε είναι κατάλληλη για κάθε μαθητή που δυσκολεύεται στην Α' τάξη Δημοτικού να μάθει να διαβάζει και να γράφει, ανεξάρτητα από την αιτία της δυσκολίας του. Η ημερίδα απευθύνεται σε Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς, αλλά και ΓΟΝΕΙΣ μαθητών που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους.

ΩΡΑ: 4.00μμ-8.00μμ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 30 ευρώ

Θα παρουσιάσουμε τεχνικές που διευκολύνουν τους δυσλεξικούς μαθητές αλλά και τους μαθητές που είναι ανώριμοι ή που έχουν ελαφρά χαμηλή νοητική δυνατότητα ή έχουν μεγάλη διάσπαση προσοχής κ.α.

Η μέθοδος και οι τεχνικές θα παρουσιαστούν με βιωματικό και πρακτικό τρόπο.

Επίσης, θα παρουσιαστεί με αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες το εκπαιδευτικό υλικό του πακέτου "Πρόγραμμα Πρώτης Ανάγνωσης".

Θα παρουσιαστούν επίσης μνημονικές τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να διευκολύνουμε τα παιδιά με τις μαθσιακές δυσκολίες για να καταλάβουν και να θυμούνται σωστά τα Μέρη του Λόγου (Ουσιαστικά, Ρήματα, Επίθετα, Αντωνυμίες, Αριθμητικά, Επιρρήματα κλπ κλπ), όλες τις βασικές έννοιες της Γραμματικής (Θέμα, Κατάληξη, Γραμματικό Γένος, Πτώσεις, Κλίση κ.λπ) καθώς και τις βασικές Γραμματικές Καταλήξεις (ης, η, ι, ο, οι, ων, ω, εις, ει, κ.λπ.).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com