Διάγνωση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Αποκατάσταση Δυσλεξίας σε παιδιά και ενήλικες

Διάγνωση Διαταραχών Λόγου & Ομιλίας

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Συμβουλευτική Γονέων

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Καλλιέργεια Σχολικής Ετοιμότητας σε μαθητές νηπιαγωγείου

Τηλ. 210-2138102, 210-2130711, 6945857847, 6980987700

e-mail doram@otenet.gr 

Οn-line Παραγγελία Βιβλίων της Δώρας Μαυρομμάτη

 • book1
 • book3
 • book2
 • book5
 • book44
 • book40
 • book41
 • book42
 • book45
 • book43

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Οι Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές του Γραπτού Λόγου είναι η Δυσλεξία και η Δυσορθογραφία. Η αποκατάστασή τους είναι έργο εξειδικευμένου Ειδικού Παιδαγωγού.

Έχoυv περάσει περίπου 120 χρόvια από τότε πoυ η έρευvα για τη Δυσλεξία ξεκίvησε με τηv αvαφoρά της περίπτωσης εvός μικρoύ αγoριoύ, τoυ Percy, ο οποίος όταv πρoσπαθoύσε vα διαβάσει φαιvόταv σαv "άλλα vα βλέπει κι άλλα vα λέει", που "θα ήταv o καλύτερoς μαθητής της τάξης τoυ αv η διδασκαλία γιvόταv μόνο στα πρoφoρικά", και πoυ "ακόμα και τo όvoμά τoυ μερικές φoρές έγραφε Precy, αvτί για Percy, και oύτε καv που τo παρατηρoύσε"!

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τα περισσότερα δυσλεξικά παιδιά μένουν αδιάγνωστα. Τα παιδιά που συνήθως παραπέμπονται παρουσιάζουν άλλες ανησυχητικές συμπεριφορές γιατί έχουν και άλλες διαταραχές είτε σε συνύπαρξη με τη δυσλεξία είτε χωρίς δυσλεξία. Έτσι, πολλά δυσλεξικά παιδιά χάνουν την ευκαιρία της αποκατάστασης της δυσκολίας τους.

Δυσλεξία: Είναι Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην απομνημόνευση της ορθογραφίας και στην απόκτηση ταχύτητας και ευχέρειας στην ανάγνωση. Η Νοημοσύνη, η ομιλία και η άρθρωση των δυσλεξικών παιδιών είναι φυσιολογικά. Οφείλεται σε εγκεφαλική δυσλειτουργία. Ο εγκέφαλος αδυνατεί να επεξεργαστεί τον Λόγο με τον τρόπο που τον επεξεργάζεται στα μη δυσλεξικά άτομα με αποτέλεσμα να μην γίνεται εφικτή η βελτίωση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας. Απαιτείται εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης με διευκολυντικές για την επεξεργασία και απομνημόνευση μεθόδους από εξειδικευμένο Ειδικό Παιδαγωγό.

Δυσορθογραφία: Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην απομνημόνευση της ορθογραφίας αν και η δεξιότητα για ανάγνωση είναι καλή. Η Νοημοσύνη, η ομιλία και η άρθρωση των παιδιών με δυσορθογραφία είναι φυσιολογικά. Η δυσκολία στην ορθογραφία εμφανίζεται και στις ξένες Γλώσσες. Απαιτείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης από Ειδικό Παιδαγωγό.

Μαυρομμάτη Δώρα, Ph.D. (Dyslexia)

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Οι συχνότερες διαταραχές του Λόγου και της Ομιλίας είναι οι επόμενες, και η αποκατάστασή τους είναι έργο Λογοπεδικού:

Απλή καθυστέρηση Λόγου

Το παιδί καθυστερεί να μιλήσει και να εξελίξει το λόγο του γενικότερα (λεξιλόγιο, κατανόηση κ.λπ.).

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)

Πρόκειται για αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή με σοβαρή καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου.  Συνήθως το παιδί σημαντικά αργοπορεί να εκφέρει τις πρώτες λέξεις, οι οποίες συνήθως είναι δυσκατάληπτες και το λεξιλόγιό του αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό. 

Διαταραχή της άρθρωσης

Πρόκειται για δυσκολία του παιδιού να εκφέρει με το σωστό τρόπο τους ήχους της γλώσσας. 

Φωνολογική Διαταραχή

Πρόκειται για δυσκολία στο σύστημα των ήχων της ομιλίας. 

Δυσαρθρία

Νευρολογική διαταραχή που σχετίζεται με το μυϊκό τόνο. 

Αναπτυξιακή Λεκτική Απραξία

Νευρολογική διαταραχή που δε σχετίζεται με το μυϊκό τόνο. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων των αρθρωτών για παραγωγή ομιλίας. 

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή επικοινωνίας όπου η ροή της ομιλίας διακόπτεται από επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων και φράσεων, επιμηκύνσεις ήχων ή/και απότομες διακοπές ήχων και συλλαβών. 

Διαταραχές Φώνησης/Παιδική Δυσφωνία

Πρόκειται για διαταραχές σχετιζόμενες με την φωνή του ατόμου. 

Καραμαλίκη Ελευθερία, Λογοθεραπεύτρια

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ - ΑΡΘΡΩΣΗ - ΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

No items found.

Επιστημονική Αρθρογραφία

 • Σημαντική και μόνιμη αλλαγή στην εγκεφαλική δυσλειτουργία των δυσλεξικών παρατηρήθηκε σε μελέτες μαγνητικών τομογραφιών μετά από 100 ώρες εκπαιδευτικού προγράμματος (A Carnegie Mellon University brain imaging study).

  Περιοδικό Neuropsychologia, Volume 46, Issue 10, August 2008, Pages 2580-2592

  Διαβάστε το άρθρο

Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ, ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑΣ & ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΩΡΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΔΡΥΑΔΩΝ 16 Γαλάτσι 11146
2102138102 - 2102130711

Newsletter